Bewaren persoonsgegevens


wat: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email
hoe/waar: laptop coördinator

Toestemming
Alle betrokkenen (vrijwilligers en leden van de werkgroep) hebben een mail ontvangen met de
vraag of ze uit ons bestand willen; zijn er géén reacties gekomen, dan betekent dat er
stilzwijgend toestemming is gegeven om opgenomen te blijven in het databestand .

Omgaan met data
De coördinator is verantwoordelijk voor de data; ze zijn opgeslagen op zijn eigen laptop, die is
voorzien van een alleen bij hem bekend wachtwoord.
De data is alleen voor eigen gebruik bestemd en zal niet worden gedeeld met anderen; het
versturen van mails aan alle betrokken zal altijd onder BCC gebeuren.

Privacy impact assessment
Het in bezit hebben van genoemde gegevens van de betrokkenen is nodig voor:
1) vragen om hulp bij de coördinator via email en/of telefoon;
2) zoeken van een hulpverlener en deze in contacten met hulpvrager via email en/of telefoon.

Datalekken en melding
Datalekken, zoals uitgelekte computerbestanden en gestolen geprinte namenlijsten, verkeerd
verzonden emails, gestolen computer/laptop en verloren hardware (usb-stick ed), worden zsm
gemeld bij ovv welke datalekken, gevolgen voor de organisatie en betrokkenen, welke
maatregelen al genomen zijn.
De melding wordt gedaan door de coördinator aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl