Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? Vraag dan familie, buren of vrienden om hulp.
In Oldehove kan ook hulp bij ZorgSaam Oldehove gevraagd worden.
Ook kunt u voor veel zaken aankloppen bij Sociaal werk De Schans of één van de andere instanties die hieronder op deze pagina genoemd staan.
Alles staat wel gestructureerd op de betreffende websites, maar door de hoeveelheid aan verschillende soorten hulp, ‘zie je door de bomen het bos soms niet meer’. Op het internet is zoveel gedetailleerde informatie (de bomen) te vinden dat je soms het geheel (het bos) niet meer ziet.
Ook dan kan mogelijk een vrijwilliger van ZorgSaam Oldehove een helpende hand bieden.
Als je online een aanvraag indient heb je in de regel je BSN nummer nodig of voor inloggen bij een overheidsinstantie je DigiD (koppelcode). Kijk voor meer informatie op de Sociale-Wegwijzer van Gemeente Westerkwartier. Hieronder enkele hulpinstanties geselecteerd.

Sociaal werk de Schans
Heeft u vragen over gezondheid, geld, mantelzorg of (vrijwilligers)werk?
U kunt bij Sociaal Werk De Schans terecht met al uw vragen.

Humanitas Westerkwartier is een vrijwilligersorganisatie waarbij vrijwilligers mensen helpen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

SchuldHulpMaatje helpt u bij (dreigende) schulden. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Goed opgeleide en gecertificeerde maatjes staan klaar om u te helpen als u geen overzicht meer hebt over uw financiën of in de schulden dreigt te komen.

Voedselbank westerkwartier biedt noodhulp aan mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank moet u financieel echt niet rond kunnen komen.

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld wil kinderen uit de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld helpen om wél mee te doen met sport, muziek of culturele activiteiten. Met de hulp van Leergeld kunnen kinderen net als de andere leerlingen op de fiets naar school en het huiswerk thuis op de computer maken.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Geen geld om mee te doen? In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Wij betalen de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen.

Taalhuis
Waar krijg je hulp bij?
– Oefenen met lezen, schrijven en spreken
– Brieven en formulieren begrijpen
– Je kind of kleinkind leren voorlezen
– Het nieuws beter begrijpen
– En nog meer ….
Of wil je oefenen in de Bibliotheek? Dat kan! Hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn.

Het Juridisch loket
Eerste hulp bij juridische vragen. Gratis persoonlijk juridisch advies.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Wil je iets regelen via de computer en kun je wel wat hulp gebruiken? Wil je zelf beter leren omgaan met de websites van de overheid? Of ken je iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Kom dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek.