Kant Kaart
De kanteling, het gewenste anders denken in de zorg, is al jaren geleden ingezet. Van organisaties, medewerkers en bewoners wordt verwacht dat zij in denken en doen gaan kantelen. Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat er iets gebeurt. En niet alles hoeft op eigen kracht, maar juist krachtig samen. ZorgSaam Oldehove wil deze kanteling ondersteunen door bewoners met elkaar in contact te brengen: mensen die wat kunnen en willen doen voor een ander en mensen die daar graag gebruik van willen maken. De redenen hiervoor kunnen divers zijn, bv. ziekte, geen directe familieleden in de buurt etc. ZorgSaam Oldehove wil dan d.m.v. deze Kant Kaart proberen hulpvraag en hulpaanbod op elkaar af te stemmen. Op deze wijze worden bewoners gekoppeld, om elkaar te helpen. Mocht het zo zijn dat u een speciale vraag heeft voor een specifiek soort hulp dan kunt u dit aangeven en neemt een vertegenwoordiger van ZorgSaam Oldehove contact met u op.

Uw gegevens worden zorgvuldige bewaard en alleen met anderen gedeeld als u daar vooraf toestemming voor geeft.
De Kant Kaart is een initiatief van ZorgSaam Oldehove.
Voor meer informatie en/ of vragen kunt u contact opnemen met de vrijwillige coördinator, telefoon 06-44679739 of email: info@zorgsaamoldehove.nl

De Kant Kaart die kun je hier downloaden.