Op initiatief van en in nauwe samenwerking met Buurkracht Niehove wordt er hard en serieus gewerkt aan het oprichten van een coöperatie die als doel heeft om met de deelnemers gezamenlijk zonne-energie te gaan produceren op locaties waar veel panelen tegelijk kunnen worden geplaatst zonder het dorpsgezicht te schaden (daken van boerenschuren bijvoorbeeld). Voor deelnemers gaat dit financieel energiebelasting-voordeel opleveren.

Je vind informatie op Zon4Ons.nl