Alle kinderen verdienen het om mee te doen aan sportactiviteiten. Om dit mogelijk te maken nemen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn al langere tijd deel aan het Jeugdsportfonds. Dankzij het Jeugdsportfonds krijgen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportverenging, de kans om ook te sporten. Inwoners van de gemeenten in het Westerkwartier kunnen een aanvraag indienen voor dit fonds.

Aanvraag indienen via tussenpersoon

Via een tussenpersoon kan een aanvraag ingediend worden bij het Jeugdsportfonds. Voorbeelden van tussenpersonen zijn: een docent, mentor en IB’er op school, een buurtsportcoach, een sociaal wijkteam, humanitaire hulp of de schuldhulpverlening. Om de drempel tot het Jeugdsportfonds verder te verlagen is het sinds kort mogelijk de aanvraag in te dienen via een intermediar van de gemeente:

Na toekenning betaalt het Jeugdsportfonds voor minimaal een jaar de contributie. Als het nodig is kan na dat jaar opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Sporten is gezond

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan.


Noot voor de redactie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Communicatie gemeente Grootegast / Marum, Vincent van Eck, telefoonnummer (0594) 69 5716.

Voor inhoudelijke informatie over het Jeugdsportfonds kunt u contact opnemen met de coördinator Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds Groningen: Martina Haak-Snoek, groningen@jeugdsportfonds.nl , 06-81304503 (woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.