Op donderdagmorgen 6 september zijn de deuren van de `dorpskamer` in het dorpshuis `Humsterland` open gegaan. Zo na de zomervakantie was het best wel spannend of er mensen uit het dorp kwamen voor een kop koffie-thee.
Gelukkig wel en inmiddels is de tweede ochtend ook al weer met dorpsgenoten geweest. Deze keer werd er naast koffie drinken spontaan door vier mensen een spel gespeeld.
Op de braderie van 8 sept. hebben wij de dorpskamer ook onder de aandacht willen brengen d. m. v. het enveloppenspel en voorlichting. Het was een gezellige bedoening , velen hebben de kraam bezocht, informatie ingewonnen en sommigen gingen met een cadeautje naar huis.
De dorpskamer is er iedere donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur. In die tijd is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten, gezamenlijk iets te doen of zo maar even binnen wippen.
De koffiekan staat op tafel maar er is ook thee en iets lekkers hoort erbij. Er staat een ideeën bus voor wensen/ideeën. Wij proberen om op de laatste donderdag van de maand een spreker uit de omgeving uit te nodigen om iets te vertellen b.v. over het gebied waarin wij wonen maar ook over een bedrijf, hobby (computer ,ICT) enz. Andere activiteiten, eventueel cursussen kunnen hieruit ontstaan.
De dorpskamer is een initiatief van St. Welzijn gemeente Zuidhorn, ZorgSaam Oldehove en dorpshuis Humsterland.
De dorpskamer is voor iedereen toegankelijk, laagdrempelig en wij proberen er een gezellige ochtend van te maken. Inmiddels zijn er zes vrijwilligsters om bij toerbeurt te helpen waar het nodig is.

Graag heten wij u / jou op de donderdagmorgen welkom.