Op initiatief van het dorpshuis “ Humsterland “ , Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn en ZorgSaam Oldehove wordt vanaf 6 september iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur een gezellige inloopochtend georganiseerd voor de inwoners uit Oldehove en omstreken. Dit alles onder de noemer van De Dorpskamer.
De ochtend is er om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten, om mogelijke eenzaamheid te verminderen, inwoners te verbinden, elkaar beter te leren kennen en zelfredzaamheid zo lang mogelijk in stand te houden. Een vast programma is er niet. De bezoekers mogen zelf weten wat ze willen doen. Sjoelen, kaarten, spelletjes of gewoon een bakje doen. Men hoeft niets, maar mag alles.
De Dorpskamer is er voor iedereen en wilt u als gastvrouw/gastheer hierbij betrokken zijn dan kunt u zich opgeven bij de coördinator van ZorgSaam Oldehove:  bert.ellens@ziggo.nl