Graag nodigen wij u uit voor de eerste bijeenkomst van het Alzheimercafé Leek van het seizoen 2019/2020.
Deze wordt gehouden op dinsdagavond 10 september vanaf 19.30 uur in dienstencentrum ‘de Schutse’, Oldenoert 32 te Leek. De zaal is vanaf 19.00 uur open. Het thema van de avond is: ‘’de wonderlijke wereld van dementie’’
Gespreksleider Ton Colenberg ontvangt deze avond Doede Veltman. Hij is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts).

WAT IS DEMENTIE
Deze eerste avond van het nieuwe seizoen krijgt u informatie over het ontstaan en herkennen van dementie. Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen
(een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord.
De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie. Maar liefst
1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: diagnosestelling, verschillende soorten dementie, lichamelijke en
geestelijke gevolgen, behandeling, genezing enz. Na de pauze is er volop gelegenheid voor het stellen van uw vragen.

Graag wil ik u wijzen op de mogelijkheden van (aangepast) vervoer waarmee wij u van huis kunnen halen voor een vaste prijs van € 2,– per keer (halen en brengen). Wanneer u de zorg heeft over een dementerende partner, die niet mee kan naar het café kunnen vrijwilligers van ‘’ voor ik vergeet’’ tijdelijk de zorg overnemen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het informatieloket van ‘de Schutse’ tel.
0594 – 512334. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 16:30 uur.
Graag begroeten wij u op dinsdagavond 10 september.