WERELD ALZHEIMER DAG op zaterdag 21 september 2019 – thema bewegen Daarom in deze Nieuwsbrief (nog eens) extra aandacht voor wat is dementie; het vermoeden van dementie en wat na de diagnose ? Wat houdt dementievriendelijk beleid in bij de gemeenten? En, de week Tegen eenzaamheid van 1 tot 8 oktober 2019.

Lees meer hierover in de Nieuwsbrief van Mensen met dementie in Groningen (September 2019)

De nieuwsbrief is een uitgave van Mensen met Dementie in Groningen. Deze verschijnt 10 a 12 keer per jaar. Voor vragen over de nieuwsbrief of het aanleveren van nieuws, mail naar info@mensenmetdementiegroningen.nl De tekst mag worden overgenomen (graag met bronvermelding). Als u deze niet meer wilt ontvangen, stuur dan een mail waarna u een bevestiging krijgt.