SUPERMAMA! richt zich op moeders van jonge kinderen (<12 jaar) met een inkomen lager dan  70% vh het minimum inkomen. Er zal geen inkomenscheck plaats vinden. We streven naar diversiteit binnen de deelnemersgroep, ook NUGGERS, herintreders en nieuwkomers zijn van harte welkom.

Met andere woorden: het project is bedoeld als steun in de rug voor alle vrouwen met jonge kinderen die het financieel lastig hebben en graag (weer) zouden willen werken of een opleiding volgen, die daar zelf lastig hun weg in kunnen vinden.

Er is plaats voor 25 moeders. De eerste groep zal starten op 6 november in sporthal de Leegens in Grootegast (inwoners uit alle vier gemeenten kunnen hieraan deelnemen!). De bijeenkomsten zijn op de maandagochtend van 08.45 uur tot 11.45 uur.

Moeders mogen hun kinderen meenemen. Een deel van de moeders volgt het programma, het andere deel beweegt olv een sport coördinator met de kinderen. Na de pauze wisselen de moeders van groep en wordt er met de kinderen gelezen olv een voorleesconsulent.

Het hoofddoel is het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.

In het 20 weken durende programma is aandacht voor

  • Ouderbetrokkenheid waarbij moeders leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind en hoe zij hierbij kunnen ondersteunen
  • Bewegen samen met je kind en voorlezen
  • Het verbeteren van basisvaardigheden middels Taal voor het Leven
  • Empowerment: welke ontwikkelingen zien ze voor zichzelf, waarin willen ze zich ontwikkelen en wat is daar voor nodig
  • Het (zelf) onderzoeken van de mogelijkheden naar (vrijwilligers)werk / opleiding
  • Budgetteren

Om het programma te kunnen volgen is een taalniveau van 1F nodig. Als dit niet gehaald kan worden, wordt gekeken of een combinatie van het Taalhuis en Supermama wellicht haalbaar is.

Om moeders te waarderen voor hun inzet zijn we bezig om naast dit programma speciaal voor hen leuke (gratis) workshops te organiseren, kan er een mooi portret gemaakt worden en proberen we ook op het gebied van kleding(styling) en kapsel leuke dingen te regelen.

Buskosten van en naar de Leegens worden vergoed, mochten moeder toch problemen voorzien met vervoer dan gaan we kijken hoe we dit oplossen.

Moeders kunnen zich alvast aanmelden (of meer informatie vragen), via supermama@westerkwartier.nl.