Om psychiatrische zorg te verbeteren zijn blended psychiatrie en een netwerk-verbinding tussen specialistische zorg en het sociaal domein nodig. Blended psychiatrie gaat over de integratie van verschillende kennisbronnen: het subjectieve verhaal van de patiënt, de professionele kennis van hulpverleners en de kennis die voortkomt uit meetbare data. Tijdens het Jaarcongres Participatie en Herstel geeft prof.dr. Floortje Scheepers een aantal projectvoorbeelden van hoe de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht hier, samen met verschillende andere partijen in het veld, mee bezig is.

Het programma van 13 november is gericht op sociale inclusie in stad en wijk. Zowel in plenaire lezingen als deelsessies leert u meer over hoe u cliënten kunt ondersteunen bij maatschappelijk herstel. Er wordt ingegaan op destigmatisering, sociale uitsluiting, culturele differentiatie, maatschappelijke activering, zorgafstemming en sociale innovaties.


Nieuwsgierig?

Ga naar www.participatieherstelcongres.nl voor het volledige programma en een overzicht van de deelsessies.