Op donderdagavond 2 november zal in het Alzheimercafé van Zuidhorn informatie gegeven worden over het werk van stichting Alzheimer Nederland. Wat doen zij bijvoorbeeld voor u ls mantelzorger? Daarnaast komen medewerkers van TSN Thuiszorg, St. Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ) en Casemanagement Dementie van Zonnehuisgroep Noord vertellen waarin zij ondersteuning bieden aan mantelzorgers. U bent van harte welkom! Natuurlijk is er alle gelegenheid uw vragen te stellen en met de sprekers in gesprek te gaan.

We hopen u te mogen verwelkomen!

Donderdag 2 november 2017

Het Grand Café                                                                Aanmelden is niet nodig
Zonnehuis Oostergast                                                   Inloop 19.00 uur
Gemmastraat 14                                                             Programma 19.30 uur
9801 VG Zuidhorn                                                           Einde 21.30 uur
Informatie:                                                                      Data cafés van dit seizoen:
Lisette Hofman                                                                 7 december, 11 januari,
06 28882989                                                                      1 februari, 1 maart,
5 april, 3 mei