Op zaterdag 4 november 2017 wordt in “ De Hoeksteen” Lindensteinlaan 1, 9351KA te Leek door de Stichting Platform voor Kerken in het Westerkwartier een symposium over “Eenzaamheid” georganiseerd. Graag nodigen wij u uit het symposium bij te wonen.

Het overkoepelende thema van het symposium is: “EENZAAMHEID”. Binnen dat thema zal nader worden ingegaan op de thematiek in de 3 pijlers van het Platform:

  • Eenzaamheid en Welzijn & Zorg
  • Eenzaamheid en Werk & Inkomen
  • Eenzaamheid en Financiële Hulp & Ondersteuning

In het plenaire gedeelte en in de workshops zal aandacht besteed worden aan vragen zoals: wat is
eenzaamheid, wat kunnen de oorzaken zijn, wat zijn de signalen, kunnen wij bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid, kunnen wij helpen om eenzaamheid te bestrijden, welke organisaties houden zich bezig met eenzaamheid en zijn er doelgroepen die specifieke aandacht behoeven?

Lees hier meer over dit symposium.