Gemeente Marum

Binnen de gemeente Marum hebben wij het Activiteitenfonds waar mensen met een laag inkomen een beroep kunnen doen voor een bijdrage aan sociale en culturele activiteiten, lidmaatschap sportvereniging, abonnement en lesgeld zwemmen enz. De bijdrage is maximaal € 128 per jaar voor elke volwassene en voor elk inwonend, niet verdienend kind tot 18 jaar. De bijdrage wordt aan het begin van het jaar verstrekt. Er zijn voor zover ik weet geen beperkingen qua gebruik van andere regelingen, dus het is mogelijk om zowel gebruik te maken van het Activiteitenfonds als het Jeugdsportfonds voor sportactiviteiten.

Verder subsidiëren we, net als overige Westerkwartiergemeenten, Stichting Leergeld die een bijdrage verstrekt voor o.a. culturele activiteiten.

Gemeente Leek

We promoten juist dat kinderen die sporten dit via het JSF laten lopen zodat ze voor het overige (bioscoop, dagje Slagharen, zwembad, etc.) een beroep doen op het Participatiefonds. Dus optimaal gebruik maken van beide regelingen. Contributie voor sport hoeft maar 1x betaald te worden, dus dubbelingen daarin lijkt me eigenlijk onmogelijk. Overigens geldt dat kinderen maar 1 x gebruik mogen maken van het JSF of het JCF. Dit komt daar binnen in 1 systeem, dus of muziek via het JCF of sport via het JSF. Maar daarnaast nog gebruik maken van gemeentelijke regelingen is gewoon mogelijk en stimuleren we ook.

Gemeente Zuidhorn

Gezinnen met een minimuminkomen met kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking voor verschillende participatieregelingen. Het is de keuze van de ouders voor welke activiteiten de bijdrage wordt ingezet. Contributie en aanschaf sportkleding behoort tot de mogelijkheden.

Zuidhorn heeft een subsidierelatie met:

  • Jeugdsportfonds
  • Jeugdcultuurfonds sinds 2016
  • Vakantiebank

Gemeente Grootegast

Per 1 januari 2017 zijn het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds gefuseerd tot de Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland. In Grootegast maken kinderen van beide gebruik. Daarnaast hebben we het participatiefonds DOE MET het mogelijk dat inwoners van de gemeente Grootegast die een structureel laag inkomen hebben, toch kunnen deelnemen aan onder andere sporten en sociaal culturele activiteiten. Stichting Leergeld Westerkwartier verleent subsidies voor deelname aan schoolexcursies, sportactiviteiten, de aanschaf van computers en dergelijke. Met Stichting Leergeld zitten we momenteel om de tafel om te kijken of zij cheques kunnen uitdelen voor de Let’s Sport Vakantieweek (dit doen ze in meerdere gemeenten).

DOE MET en Stichting Leergeld Westerkwartier zijn dus voornamelijk eenmalige subsidies, terwijl Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds structureel (lidmaatschap) subsidie verstrekt.


Flyer Stimuleringsbudget. Download hier