De veranderingen in het organiseren van zorg, welzijn en wonen (invulling sociale domein) zijn nog steeds in volle gang. Het “langer zelfstandig thuis” is haast een mantra geworden voor langdurig voor jezelf zorgen. Het deelnemen aan de participatiesamenleving wordt sterk gepromoot en vooral vrijwillig hulp en zorg verlenen wordt gezien als de oplossing.

Wordt u liever geholpen door een betaalde hulpverlener dan door uw buurvrouw of vrijwilligster die hulp biedt uit naastenliefde en tegen wie je “dank je wel” moet zeggen?
En zijn we misschien te snel met het laten verdwijnen van noodzakelijk opgeleide en professionele helpers.
Wat vinden we van de huidige ontwikkelingen en wat kan wel, wat moet niet?
De Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn en het Landelijk Programma “Zorg Verandert” organiseren een ontmoeting en netwerkbijeenkomst over dit thema.
Op donderdagmiddag 23 maart van 15.00- 17.00 uur in het MFC Zuidhorn Jellemaweg 3, 9801 CG Zuidhorn (met een hapje en drankje na afloop) Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht zal een verhaal houden over “Helpen als ambacht”. Naar aanleiding hiervan gaan we met elkaar in gesprek over het onderwerp. In het gesprek hierover laten we u ook kennismaken met de dialoogmethode(s), welke binnen het programma van Zorg Verandert wordt gebruikt. En natuurlijk is dit de gelegenheid om met elkaar te treffen en in gesprek te gaan over wat u belangrijk vindt in de veranderingen in het sociaal domein.

Vanaf half drie bent u van harte welkom.

We zien uw aanmelding graag tegemoet voor 21 maart bij het Steunpunt Welzijn. Dit kan via 0594-505866 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) of via email steunpuntwelzijn@swgz.nl

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn en het programma Zorg Verandert

Sandra ter Veen, buurtwerker
Bert van Schagen, Noordelijke coördinator Programma Zorg Verandert.