Het initiatief zorgSaam Oldehove is van start gegaan. Een gezamenlijk initiatief van Dorpsbelangen, Diaconieën, SWgZ / buurtwerk en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Het is de bedoeling om samen een vangnet te creëren voor dorpsbewoners die tussen wal en schip dreigen te raken. Het initiatief wordt gesteund door huisartsen en wijkverpleging.

De directe aanleiding voor dit initiatief is de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Sinds 2015 kunt u voor zorg- en begeleidingsvragen terecht bij uw gemeente. In de nieuwe situatie zal de gemeente met u kijken of u uw zorg- of ondersteunings vragen zelf kunt oplossen, door bijvoorbeeld hulp uit uw omgeving. Dit kunnen familie, vrienden of buren zijn. Zij kunnen u als mantelzorger helpen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers ondersteuning bieden. Ook bij huishoudelijke hulp wordt gekeken of u dit zelf kunt regelen en betalen. Bij financiële problemen kunt u soms wel een tegemoetkoming aanvragen. Kortom, er wordt van de inwoners zelf gevraagd om bepaalde ondersteuning binnen het dorp te regelen.

Vangnet

ZorgSaam Oldehove wil de hulp die wegvalt door de invoering van de WMO opvangen. De eerste doelen voor dit vangnet zijn:

  • Mensen adviseren, bijvoorbeeld een verwijzing naar iemand die kan helpen of naar het zorgloket;
  • Praktische hulp regelen;
  • Begeleiding bij vervoer;
  • Bezoek als je alleen of ziek bent.

Gelukkig zien we in Oldehove ook dat er al veel hulp wordt geboden door familie of anderen uit de omgeving (de zogenaamde mantelzorgers). Met vragen over de WMO kunnen inwoners van Oldehove ook terecht bij het Zorgloket. ZorgSaam Oldehove wil met een inventarisatie in kaart brengen welke dorpsbewoners tussen wal en schip raken.

Heeft u vragen of interesse in zorgSaam Oldehove, dan kunt u terecht bij de samenwerkende partijen. ZorgSaam Oldehove werkt de komende periode vanuit het Sociaal Cultureel Centrum.