Dinsdag 14 februari a.s. organiseert gemeente Zuidhorn in samenwerking met GGD Groningen, het Centrum voorJeugd en Gezin Westerkwartier (CJG Westerkwartier) en Accare kinder- en jeugdpsychiatrie een thema-avond over veelvoorkomende zorgen die jongeren hebben en hoe dat zou kunnen leiden tot suïcidaal gedrag.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Aanleiding
In het afgelopen jaar zijn er bij verschillende organisaties signalen en meldingen binnen gekomen over jongeren uit Oldehove die het moeilijk hebben met zichzelf, met vriendschappen, thuis en/of op school. Soms resulteert dit in psychische of depressieve klachten. Deze klachten kunnen zo groot worden dat ze niet (meer) weten waar ze hun zorgen kunnen bespreken, hulp kunnen wagen of krijgen. De afgelopen maanden heeft dit geresulteerd in suïcidaal gedrag bij een aantal jongeren in Oldehove. De impact van deze gebeurtenissen in het dorp is groot; zowel bij jongeren zelf als bij hun ouders/verzorgers en medebewoners.   Klik hier om meer te lezen…